Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
Royal Inn
درباره ی هتل رویال این Royal Inn hotel
امکانات هتل رویال این
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.0
راحتی
8.7
امکانات هتل
8.3
عملکرد کارکنان
8.9
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.9
اینترنت رایگان
9.3
منطقه و دسترسی
9.5
امتیاز کاربران :