Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
Abba
درباره ی هتل آبا Abba hotel
امکانات هتل آبا
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.2
راحتی
9.2
امکانات هتل
8.9
عملکرد کارکنان
9.3
ارزش قیمت نسبت به خدمات
9.0
اینترنت رایگان
1.0.0
منطقه و دسترسی
8.3
امتیاز کاربران :