Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
Metropolitan
درباره ی هتل متروپلیتن Metropolitan hotel
امکانات هتل متروپلیتن
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.6
راحتی
7.7
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
8.2
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.9
اینترنت رایگان
8.4
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :