Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
Icon Istanbul Hotel
درباره ی هتل آیکون استانبول Icon Istanbul Hotel hotel
امکانات هتل آیکون استانبول
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.8
راحتی
7.8
امکانات هتل
7.7
عملکرد کارکنان
8.5
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.0
اینترنت رایگان
7.2
منطقه و دسترسی
6.6
امتیاز کاربران :