Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
Ibis Phuket Patong
درباره ی هتل ایبیس پتونگ Ibis Phuket Patong hotel
امکانات هتل ایبیس پتونگ
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.2
راحتی
7.0
امکانات هتل
6.9
عملکرد کارکنان
7.1
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.1
اینترنت رایگان
6.5
منطقه و دسترسی
7.7
امتیاز کاربران :