Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
Sherwood Dreams Resort
درباره ی هتل شروود دریمز Sherwood Dreams Resort hotel
امکانات هتل شروود دریمز
 اتاق خانوادگی
 اتاق مخصوص افراد غیر سیگاری
 اسپا و مرکز ماساژ درمانی
 استخر
 استخر بیرونی
 امکانات برای مهمانان معلول
 پارکینگ اختصاصی رایگان
 محوطه ساحل اختصاصی
 مرکز تناسب اندام
 وای فای رایگان
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.3
راحتی
7.4
امکانات هتل
7.5
عملکرد کارکنان
7.1
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.1
اینترنت رایگان
5.8
منطقه و دسترسی
7.1
امتیاز کاربران :