Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
Intercontinental
درباره ی هتل اینترکانتیننتال Intercontinental hotel
امکانات هتل اینترکانتیننتال
 اتاق مخصوص افراد غیر سیگاری
 استخر
 استخر بیرونی
 پارکینگ
 مرکز تناسب اندام
 وای فای رایگان
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.8
راحتی
9.0
امکانات هتل
8.7
عملکرد کارکنان
8.8
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.2
اینترنت رایگان
8.7
منطقه و دسترسی
8.8
امتیاز کاربران :