Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
Dedeman
درباره ی هتل ددمن Dedeman hotel
امکانات هتل ددمن
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
7.3
راحتی
6.9
امکانات هتل
7.0
عملکرد کارکنان
7.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.2
اینترنت رایگان
7.2
منطقه و دسترسی
8.0
امتیاز کاربران :