Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
Karmir resort and Spa
درباره ی هتل کارمیر Karmir resort and Spa hotel
امکانات هتل کارمیر
 اسپا و مرکز ماساژ درمانی
 استخر
 استخر بیرونی
 امکانات برای مهمانان معلول
 رستوران
 محوطه ساحل اختصاصی
 مرکز تناسب اندام
 وای فای رایگان
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
8.0
راحتی
8.0
امکانات هتل
7.8
عملکرد کارکنان
8.4
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.4
اینترنت رایگان
4.2
منطقه و دسترسی
3.2
امتیاز کاربران :