Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
Lebua At State Tower
درباره ی هتل لبوا استیت تاور Lebua At State Tower hotel
امکانات هتل لبوا استیت تاور
 اتاق خانوادگی
 اتاق مخصوص افراد غیر سیگاری
 اسپا و مرکز ماساژ درمانی
 استخر
 استخر بیرونی
 پارکینگ اختصاصی رایگان
 رستوران
 مرکز تناسب اندام
 وای فای رایگان
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.3
راحتی
9.2
امکانات هتل
9.0
عملکرد کارکنان
9.0
ارزش قیمت نسبت به خدمات
8.3
اینترنت رایگان
8.6
منطقه و دسترسی
8.7
امتیاز کاربران :