Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
Nora Buri Private Beach
درباره ی هتل نورا بوری Nora Buri Private Beach hotel
امکانات هتل نورا بوری
 استخر
 استخر بیرونی
 رو به ساحل
 شاتل فرودگاه
 مرکز تناسب اندام
 وای فای رایگان
امتیاز کاربران
تمیزی اتاق ها
9.0
راحتی
8.6
امکانات هتل
8.5
عملکرد کارکنان
8.3
ارزش قیمت نسبت به خدمات
7.8
اینترنت رایگان
7.0
منطقه و دسترسی
7.6
امتیاز کاربران :